KGL Dansk V. 1

The waves of shit – Reading

Manuskript: Caroline Malling

Iscenesættelse: Nicolei Faber

Medvirkende: Karen-Lise MynsterLila Nobel og Simon Bennebjerg