Karneval

Karnevalstraditionen trækker spor tilbage til de antikke grækeres fejring af Dionysos, vinens og kraftens Gud. Dengang var festen en optakt til den store årlig teaterfestival.

I dag er karnevalet og teatret adskilt. Dog er der flere paralleller. Byens borger iklæder sig kostumer og fralægger sig for en tid deres private identitet. Det samme som skuespillerne på teatret gør hver aften. Denne dyrkelse af forvandlingen er tilstede i begge traditioner. Hengivelsen til en større social sammenhæng er også tilstede begge steder. Man mødes med andre af byens borger i et socialt rum, i møder der går på tværs af de normale skel og samfundsinddelinger. Her er vi sammen om karnevalet eller teatret som borgere af byen.

Den 6 marts 2014 prøvede vi på Aalborg Teaters Borgerscene igen at føre de to traditioner tæt på hinanden. Vi bragte karnevalet ind på teatret og satte fokus på borgernes transformation fra deres private identitet til den de giver sig hen til i kostumet.